یادی از جهانگردان بنام خارجی و سفرنامه های ایشان تا اوایل قرن هیجدهم میلادی
57 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » سال 1350 - شماره 97 تا 100 » 25 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی