هفت شاهدخت نظامی (هفت پیکر)
52 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز » زمستان 1348 - شماره 92 » 27 صفحه - از 35
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی