سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه‌ اسراء  
عضو عالی گروه‌ تفسیر  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه‌ امام‌ خمینی‌(ره‌)  
مدیریت‌ گروه‌ روانشناسی‌  
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
شورای‌ عالی‌ سیاستگزاری‌ حوزه‌ علمیه‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
استان ها خرمشهر و آبادان‌ و بوشهر ‏ 
نمایندگی‌ ولی‌ فقیه‌ ‏ 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ ‏ 
مدیریت‌ گروه‌ روانشناسی‌ ‏ 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اصول‌ ، فقه‌، فلسفه‌ و تفسير  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج فقه 
تدریس 
مؤسسه‌ امام‌ خميني‌(ره‌) 
مدرس 
 
 
كلام‌ و تفسير  
تدریس 
دانشگاههای‌ تهران‌، شهید بهشتی‌ ‏ 
مدرس 
 
 
اصول‌، فلسفه‌، کلام‌ ‏